red BMW vehicle parked at the road near the blue gate

MAKSYMALNE OPÓŹNIENIE HAMOWANIA

Jeżeli siła hamująca jest większa niż siły przy­czepności, od razu następuje „zablokowanie” kół, które przestają się toczyć i ślizgają się po nawierzchni, wskutek czego.łatwo nastąpić może zarzucenie samochodu.Opóźnienie hamowania wyznacza się z zależności: ah = = g • Ph/G, przy czym największe dopuszczalne opóźnienie hamowania wynosi: ahmax — S’ Phmax/G = g • fi • G/G =Wynika stąd, że maksymalne opóźnienie hamowania zależy od współczynnika przyczepności ft (ponieważ g = 9,81 m/sek8 jest stałe). Przykładowo — na suchej nawierzchni betonowej (/* = 1) dhmax =» 9,81 m/sek8, a na nawierzchni oblodzonej (ji = 0,2) a/, max = 9,81 • 0,2 = 1,96 m/sek8. Wymagane według przepisów najmniejsze opóźnienia hamo­wania, jakie powinny zapewniać hamulce samochodu po­dano poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *