Mercedes-benz Emblem

DROGA WYPRZEDZANIA

Im dipga wyprzedzania jest krótsza, tym mniej wyprze­dzanie zagraża bezpieczeństwu ruchu, ponieważ tym krócej pojazd wyprzedzający znajduje się na środku lub po lewej – stronie drogi. Droga wyprzedzania jest tym krótsza, im większa jest różnica prędkości AV, a więc na okres wyprze­dzania należy zwiększać szybkość jazdy, jeżeli tylko po­zwalają na to przepisy i warunki drogowe.Wyprzedzanie ze stałym przyspieszeniem  różni się od wyprzedzania ze stałą prędkością jedynie sposobem poruszania się pojazdu wyprzedzającego B. W pierwszym okresie czasu wyprzedzania tx prędkość Vb wzrasta liniowo przy przyspieszeniu stałym qb = <*i> w drugim okresie czasu /2 prędkość Vb maleje przy stałym opóźnieniu qb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *