person driving car during daytime

METODY OZNACZANIA TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKOWYCH

Na podstawie znajomości ilościowego składu spalin można ponadto uzyskać szereg cennych informacji o procesie pracy sil­nika, a w szczególności:ustalić końcowe wyniki procesu spalania i określić chemicznyfizyczny stopień niezupełnego spalania,ocenić jakość procesu tworzenia mieszanki i wymiany ła­dunku,wyjaśnić wpływ różnych czynników na przebieg procesu spa­lania, w celu efektywnego oddziaływania na poszczególne jego okresy.Znając ilościowy skład produktów spalania można na tej podstawie określić:współczynnik składu mieszanki paliwowo-powietrznej,rozdział mieszanki ilościowy i jakościowy w poszczególnych cylindrach silnika wielocylindrowego,charakter przebiegu procesu spalania,straty energetyczne w przypadku spalania niezupełnego lub niecałkowitego, stopień toksyczności spalin.Obecność w gazach spalinowych nie spalonych związków, ta­kich jak tlenek węgla CO, wodór H2, metan CH4, węglowodory C„Hm lub elementarny węgiel C w postaci sadzy, dowodzi nie­całkowitego spalania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *