blue BMW coupe parked on the road during daytime

DROGI LOKALNE

Natomiast drogi lokalne o małym nasileniu ruchu mogą mieć po dwa pasy ruchu o wspólnej jezdni.Każda z jezdni drogi samochodowej (autostrady) powinna mieć co najmniej po 6,5 m szerokości. Jezdnie takiej drogi powinny być rozdzielone pasem zieleni (drzewa i krzewy) o szerokości około 5 m, który zapobiega wzajemnemu olśniewaniu się kierowców pojazdów podczas mijania. Dwa pasy, na które podzielona jest każda jezdnia autostrady, przeznaczone są: zewnętrzny do ruchu powolnego, a wewnętrzny do wyprzedzania i do ruchu szybkiego. Aby zapewnić pełną przelotowość podczas zmian ruchu szybkiego na ruch powolny (np. wjazdy do miasta, odgałęzienia autostrad itp.), liczbę pasów ruchu powolnego zwykle co najmniej podwaja się w stosunku do liczby pasów do ruchu szybkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *