vehicle taillight

OBECNOŚĆ ZWIĄZKÓW W GAZACH

Obecność w gazach spalinowych nie spalonych związków, ta­kich jak tlenek węgla CO, wodór H2, metan CH4, węglowodory C„Hm lub elementarny węgiel C w postaci sadzy, dowodzi nie­całkowitego spalania. Obecność palnych mieszanin gazowych CO, H2, CH4 świadczy o spalaniu niezupełnym. Spalanie ma charakter niecałkowity w przypadku występowania stałych substancji — sadzy oraz nie spalonych węglowodorów.Współczesne metody analizy spalin umożliwiające przepro­wadzenie ilościowej oceny składu mieszanin gazowych są bardzo liczne. W tym opracowaniu przedstawione zostaną tylko te meto­dy, które znalazły szerokie zastosowanie. Analizę spalin przeprowadza się metodami opartymi na wła­ściwościach chemicznych i fizycznych poszczególnych składników, wchodzących w skład mieszanin gazowych. Do chemicznych me­tod analizy należą: metoda Orsata i metoda kolorymetryczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *