blue bmw car on road during daytime

TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKÓW DWUSUWOWYCH

Można ich poszukiwać np. w układzie napędowym samochodu. Liczba przełożeń skrzynki biegów i wielkość prze­łożenia całkowitego powinny być tak dobrane, aby przy prze­ciętnych warunkach ruchu drogowego silnik pracował jak naj­dłużej w zakresie prędkości obrotowych i obciążeń, przy których wydziela najmniejszą ilość składników toksycznych.Silniki dwusuwowe, w ich dotychczasowych z racji zasady działania, rozwiązaniach konstrukcyjnych nie dają się przysto­sować do spełnienia wymagań przepisów o ochronie powietrza atmosferycznego. Z tych też względów nie powinny być stoso­wane jako źródło napędów samochodów osobowych. Tak znane firmy jak Auto Union i Saab, produkujące przez wiele lat sa­mochody osobowe z silnikami dwusuwowymi, z chwilą wprowa­dzenia przepisów o ochronie środowiska człowieka (w 1966 ro­ku) przerwały produkcję silników dwusuwowych i zastosowały silniki czterosuwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *