black BMW car

SIŁA HAMUJĄCA

Pogląd o skuteczności hamowania wyżej wymienionymi sposobami daje poniższe zestawienie, informujące o dłu­gości przebywanej drogi oraz o okresach czasu potrzebnych do zmniejszenia szybkości jazdy ze 100 na 20 km/godz. W okresie hamowania na obwodzie koła jezdnego zamiast siły napędowej Pk występuje siła hamo­wania Pft wywołana działaniem mechanizmu hamulcowego. Siła hamowania, skierowana przeciwnie niż siła napędowa, przeciwstawia się dalszemu ruchowi samochodu. Roz­patrując warunki hamowania na drodze poziomej (Pw — 0) zwykle pomija się wspomagające oddziaływanie oporu po­wietrza (Pp = 0) i oporu toczenia (Pt — 0). Ze względu na odłączanie silnika na okres hamowania pomija się rów­nież i wpływ mas wirujących (d I). Nie uwzględniane opory powietrza i toczenia pokrywają w pewnej mierze dodatkowe zapotrzebowanie siły hamującej na zwalnianie mas wirujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *