white bmw m 3 coupe

BILANS DZIAŁAJĄCYCH SIŁ

Bilans sił działających na jadący samochód. Siła napędowa Pic, działająca na obwodzie kół napędowych zostaje w ca­łości zużyta na pokonanie sumy oporów, czyli: Pk *= Pp f + p. + pw 4. pb, gdzie: Pp – opór powietrza, Pt – opór toczenia, Pw — opór wzniesienia oraz Pb – opory bez­władności. Zależność ta, zwana równaniem ruchu samo­chodu, określa stan równowagi, jaka zachodzi pomiędzy siłą napędową Pk a sumą sił oporów ruchu P0.Własności ruchowe samochodu najdo- p godniej wyznacza się   metodą wykreślną. W tym celu nanosi się na wspólny wykres po­szczególne człony równania bilansu, a więc krzywą siły napędowej i krzywą sumy oporów ruchu w funkcji szybkości jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *