vehicle taillight

SIŁA HAMOWANIA

Siła hamowania Ph [kój wykonuje pracę na drodze hamowania S’ [m] (tj. na drodze, którą sa­mochód przebywa od chwili rozpoczęcia hamowania aż do zupełnego zatrzymania). Ponieważ praca hamowania jest wykonywana kosztem energii kinetycznej pojazdu, Ek = Ih lub G• v/2g = Ph‘S*=G’ah‘Slg, czyli droga hamowania S = va/2 a*, gdzie: S — droga hamowania [m], v — szybkość jazdy w chwili rozpoczęcia hamowania [m/sek], a/i — opóźnienie hamowania [tn/sek2]. Długości średniej drogi ha­mowania w metrach (przyjmując, że siła hamowania jest sta­ła), zależnie od o- późnienia hamowa­nia i prędkości sa­mochodu w chwili rozpoczęcia hamo­wania, zestawiono obok.Główny wpływ na długość drogi hamowania wywiera szybkość jazdy w chwili rozpoczęcia hamowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *