red BMW vehicle parked at the road near the blue gate

ZMIANA WARUNKÓW NA DRODZE

Gdyby zmieniły się warunki drogowe (np. po pokonaniu wzniesienia samochód wjeż­dża na poziomy odcinek dro­gi), pw = o, powstanie nad-, miar siły napędowej i pojazd poruszając się ruchem przy­spieszonym osiągnie nową prędkość jazdy Vw        (odcięta punktu W — ).Rzędne tego punktu   wyznacza nowy warunek              rowno- mywania się prędkości ruchu wagi:     PkW == Pp + Pt’ W samochodu wskutek wzrostu omówiony sposób prędkość siły napędowej (z P’k do P”fc) samochodu samoczynnie dostosowuje się do każdej zmiany oporów ruchu oraz do każdei zmiany wielkości siły napędowej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *