black mercedes benz steering wheel

ZADYMIENIE SPALIN

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zadymione spaliny wykazują szkodliwe działanie na organizm ludzki, jednak stopień zagrożenia nie jest jeszcze jednoznacznie określony.Na skład spalin silnika o określonych parametrach konstruk­cyjnych istotny wpływ wywierają również warunki jego pracy. Głównie dotyczy to wartości współczynnika składu mieszanki, kąta początku zapłonu, obciążenia, prędkości obrotowej, stopnia sprężania i rodzaju komory spalania. Wpływ wymienionych czyn­ników na skład spalin silników o zapłonie iskrowym i silników wysokoprężnych omówiono .Jak stwierdzono emisja składników toksycznych zawartych w spalinach zależy również od rodzaju silnika. W tablicy 30 przedstawiono porównanie emisji szkodliwych składników przez różne źródła napędu, zarówno o spalaniu wewnętrznym, jak zewnętrznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *