white BMW car on street

STOPIEŃ PEŁNOŚCI SPALANIA

Wielkość emisji w g/KMh została określona według tzw. kalifornijskiego cyklu 13-fazowego opracowanego do badań silników samochodów ciężarowych. Cykl ten odpowiada cy­klowi obciążeń silnika, w którym zliczana jest emisja składników toksycznych w poszczególnych okresach obciążeń.Pod względem emisji toksyn silnik wysokoprężny, nawet w wersji klasycznej (nie przystosowany do ograniczonej emisji składników toksycznych), jest porównywalny z przyszłościowy­mi źródłami napędu wymienionymi.Stopień pełności spalania można określić doświadczalnie po­przez dokonanie pełnej analizy składu spalin. Współcześnie sto­sowane metody analizy umożliwiają bardzo dokładną ocenę ilo­ściową składników spalin, w tym również składników toksycz­nych. Stąd też metoda analizy spalin, która już od dawna była stosowana w badaniach silników spalinowych, w ostatnim okre­sie znalazła powszechne zastosowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *