PODOBNY WPŁYW

Określono wpływ poło­żenia śruby regulacyjnej wolnych obrotów na zmianę współczyn­nika składu mieszanki oraz na stężenie toksycznych składników spalin. Czynniki te wpływają minimalnie na znikomą w tych warunkach emisję tlenków azotu NOx, nieco bardziej na (w dość szerokim zakresie) emisję CnHm oraz bardzo silnie na emisję CO. Wpływ o podobnym charakterze wykazuje zmienność pręd­kości obrotowych biegu jałowego, z tym że w miarę jej zwiększania maleje emisja CO oraz CnHm. Ustalając więc odpowiednio stopień otwarcia przepustnicy, a tym samym prędkość obrotową biegu jałowego oraz położenie wkrętu regulacji składu mieszanki  można zmniejszyć emisję poniżej wartości zalecanej przepisami ECE. Uwaga powyższa dotyczy praktycznie wszyst­kich współczesnych samochodów z silnikami gaźnikowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *