blue bmw m 3 coupe

KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA LEPSZYCH PALIW

Zwiększaniu stopnia sprężania przemawia fakt, że produkcja benzyn o bardzo dużej liczbie oktanowej wymaga stosowania drogich technologii (co ma wpływ na cenę paliwa). Ponadto zwiększenie stopnia sprężania powoduje wyraźny wzrost emisji tlenków azotu.Konieczność stosowania coraz lepszych paliw do silników spo­wodowała potrzebę wprowadzenia do paliw różnych produktów syntez chemicznych zwanych dodatkami. Związki te dodane do paliwa w małych ilościach, powodują wyraźne polepszenie jego własności eksploatacyjnych i tylko nieznacznie wpływają na wzrost ceny. Najbardziej rozpowszechnionym dodatkiem jest do­datek przeciwstukowy — czteroetylek ołowiu (CEO), wykazu­jący zdolność podwyższania liczby oktanowej benzyny. Ale dziś już wiadomo, że część stałych produktów spalania stanowią szko­dliwe dla zdrowia związki ołowiu, pochodzące z dodatków prze­ciwstukowych, wydalane częściowo jako tlenki, a głównie jako chlorki i bromki płowiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *