silver Audi sedan

SPADEK MOCY SILNIKA

Spadek mocy silnika w warunkach znamio­nowych, wywołany skróceniem faz rozrządu zrekompensowano przez zmodyfikowanie systemu przepłukania cylindrów i dokładniejsze przygotowanie mieszanki do spalania. Problem ten roz­wiązać można także przez zastosowanie czterech zaworów w jed­nym cylindrze lub przez odpowiednie ukształtowanie kanałów dolotowych w głowicy.Procesy zachodzące podczas tworzenia i zasysania mieszanki oraz jej rozdział na poszczególne cylindry decydują o jakości mieszanki palnej. Zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin można uzyskać przez zwiększenie intensywności zawiro­wania zasysanego ładunku przed jego dotarciem do cylindrów, jak również w samych cylindrach. Efekt ten można uzyskać przez zmianę ukształtowania przewodu dolotowego i kanałów doloto­wych w głowicy silnika. Na wzrost intensywności zawirowania ładunku można oddziaływać też przez styczne lub spiralne ukształtowanie kanałów dolotowych w głowicy, albo stosując wstawki w przewodzie dolotowym i zawory dolotowe z przesłonkami.Przesłonki na zaworach są skutecznym sposobem oddziały­wania na prędkość przepływu i zawirowanie mieszanki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *