OBSERWOWANY WZROST

Ponadto w USA w celu ochrony powietrza atmosferycznego przed ucią­żliwymi choć nietrującymi składnikami spalin, jak sadze, zabro­niono stosowania silników wysokoprężnych do napędu pojazdow stosowanych w transporcie miejskim.Główne cechy paliw stosowanych w silnikach wysokopręż­nych określone są charakterem zapłonu i spalania paliw oraz pracą układu zasilania. Podstawowe własności oleju napędowego określające jakość spalania i wpływające na czystość spalin zale­żą od:temperatury samozapłonu,składu frakcyjnego,zdolności do koksowania,zawartości siarki. , Temperatura samozapłonu jest najważniejszą cechą olejow napędowych. W celu spowodowania zapłonu paliwa bez wymu­szenia zewnętrznego konieczne jest, aby temperatura, w które] rozpylone paliwo ulega zapłonowi była niższa od temperatury sprężonego powietrza w komorze spalania silnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *