W NIEKTÓRYCH KRAJACH

Jak wynika z przedstawionych materiałów, istnieje możliwość oddziaływania na zmniejszenie toksyczności spalin przez zmianę składu paliw benzynowych i zmian w zawartości ołowiu. Każdy z tych sposobów pociąga za sobą również określone skutki tech­niczne i ekonomiczne. Proces eliminacji ołowiu z kompozycji benzyn będzie przebiegał etapowo. Według ocen różnych auto­rów [36] w roku 1976 średni poziom ołowiu w kompozycji benzyn wyniesie w Europie 0,45…0,40 g Pb/l, a w roku 1980 zmniejszy się do 0,20…0,15 g Pb/l.Jednak specjaliści uprzedzają konstruktorów silników, że z badań technicznych możliwości i opłacalności ekonomicznej wynika, iż maksymalnie możliwa do uzyskania liczba oktanowa (MB) benzyn nie zawierających ołowiu będzie wynosiła około 93/95 jednostek. Stąd też należy spodziewać się nawrotu do pro­dukcji silników o zmniejszonym stopniu sprężania, czego przy­kładem może być nowy silnik do samochodu FIAT 126p.W niektórych krajach europejskich i w USA opracowano program [36] wprowadzania ograniczenia zawartości ołowiu w benzynach silnikowych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *