silver Audi sedan

MNIEJSZE ZADYMIENIE

Mniejsze zadymienie spalin występuje w przypadku zasi­lania silnika paliwem o dużej i niskiej liczbie cetanowej lub o ma­łej lotności i dużej liczbie cetanowej. Stwierdzono, że skład paliwa wywiera tylko nieznaczny wpływ na występowanie innych skład­ników toksycznych w spalinach. Doświadczalnie ustalono, że ja­kość oleju napędowego podczas pracy z pełnym obciążeniem sil­nika wywiera tylko nieznaczny wpływ na tworzenie się sadzy oraz tlenków azotu. Na biegu luzem i podczas częściowego obcią­żenia silnika zasadniczy wpływ na powstawanie niedopalonych węglowodorów i aldehydów wywiera prawidłowy zapłon paliwa.Niepożądanym składnikiem oleju napędowego jest siarka. W procesie spalania siarka utlenia się do dwutlenku siarki S02, który w obecności nośnika tlenu ulega dalszemu utlenieniu do SO3. Zawartość SO2 w spalinach zależy tylko od składu paliwa. Na SO3 utlenia się około 20% siarki zawartej w paliwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *