IM LŻEJSZE PALIWO

Temperatura samozapłonu uwarunkowana jest składem che­micznym paliwa. Im więcej węglowodorów aromatycznych za­wiera paliwo, tym większa jest jego temperatura samozapłonu. Najniższą temperaturą samozapłonu charakteryzują się węglowo­dory parafinowe. Zdolność paliw do samozapłonu ocenia się na podstawie liczby cetanowej. Na liczbę cetanową paliwa wywiera wpływ również skład frakcyjny paliwa. Im lżejsze jest paliwo, tym mniejsza jest jego liczba ceta­nowa. Obecność lżejszych frakcji w paliwie jest jednak pożądana z uwagi na łatwość uruchamiania silnika. Okres indukcyjny sa­mozapłonu zależy także od składu chemicznego paliwa. Oleje zło­żone z węglowodorów parafinowych, jak też naftenowych wyka­zują najkrótszy okres indukcyjny. Skład paliwa ma istotny wpływ na skłonność silnika do dy­mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *