black Ford Mustang GT

DOKŁADNE OZNACZENIE

Dokładne oznaczenie sumarycznej zawartości węglowodorów analizatorem na podczerwień jest niemożliwe, gdyż nie występuje w nich pełna proporcjonalność między absorpcją i ilością grup CH2. Ponieważ w spalinach występuje kilkaset różnych węglo­wodorów należących do różnych szeregów homologicznych, ana­lizatory na podczerwień wycechowane na jeden rodzaj węglowo­dorów dają znacznie zaniżone wyniki pomiarów. Analizator z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym zapewnia natomiast wyniki pomiaru proporcjonalne do ilości atomów węgla w cząsteczkach węglowodorów. Detektory tych analizatorów są ponadto nieczułe na dwutlenek węgla, tlenek węgla, parę wodną, azot i inne składniki występujące w spalinach. Pamiętać jednak należy, że analizatory płomieniowo-jonizacyjne są bardzo czułe na zmiany przepływu wodoru i powietrza zasilającego palnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *