black mercedes benz steering wheel

FIZYCZNE WŁASNOŚCI BADANYCH SKŁADNIKÓW

Metody wykorzystujące fizyczne własności badanych składników oparte są na zasadzie:absorpcji części widma podczerwonego lub ultrafioletowego przez analizowane środowisko,przewodnictwa cieplnego gazów,wyróżniającej się podatności magnetycznej tlenu w stosunku do innych gazów,powstawania jonizacji podczas spalania węglowodorów w pło­mieniu palnika wodorowego.Znana jest również metoda analityczna — chromatografia gazowa, w której wykorzystuje się różnice we własnościach po­chłaniania (sorpcji) i parowania (desorpcji) poszczególnych skład­ników między wypełnieniem kolumny (sorbentem) i przepływają­cym przez nią gazem nośnym.Przyrządy pomiarowe służące do analizy spalin ze względu na sposób ich zasilania próbkami gazów dzielą się na:przyrządy do pomiarów bezpośrednich z okresowym lub ciąg­łym pomiarem składników,przyrządy do pomiarów pośrednich z okresowym pomiarem składników spalin.Najwygodniejsze w praktyce badań silnikowych są przyrzą­dy do bezpośrednich pomiarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *