MASA EMITOWANYCH SKŁADNIKÓW

Masę składników emitowanych przez silnik w czasie odtwarzania testu odnosi się do pracy wykonanej przez silnik, do drogi przebytej przez pojazd lub odnosi się do całego testu. Aktualnie są stosowane trzy podstawowe metody oceny toksyczności silników według testów: amerykańskiego i japoń­skiego . Testy badawcze opracowane zostały na podsta­wie analizy pracy silników, w warunkach jazdy pojazdów w dużych miastach. Warunki jazdy w miastach USA, Europy i Japonii różnią się znacznie, stąd też odtworzone zastępcze cykle badaw­cze są odmienne, różnią się zarówno czasem próby, jak i warunka­mi pracy silnika i dlatego wartości dopuszczalnych stężeń składni­ków określone różnymi testami są z sobą nieporównywalne.Dotychczas nie wprowadzono ograniczeń w stosunku do emi­sji benzopirenu, aldehydów i poszczególnych grup węglowodorów, związków bardzo niebezpiecznych dla człowieka. Wynika to z braku odpowiednich metod i przyrządów do oznaczania zawar­tości tych substancji w spalinach w sposób szybki i możliwy do zastosowania w testowych badaniach samochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *