white bmw m 3 coupe on road during daytime

PRZEKĄTNA NOMOGRAMU

Powyższe zależności pozwalają na sporządzenie nomogramu umożliwiającego wyznaczanie współczynnika Z — jeżeli znane są opóźnienia hamowania at oraz a2. Przy­kładowo w razie ax = 3,3 m/sek oraz = 5 m/sek8, współczynnik   1/20 (przecięcie prostych D—F i E—F w punkcie F leżącym na krzywej Z = 1 /20).Do wyznaczania bezpiecznego najmniejszego odstępu po­między pojazdami jadącymi z określoną prędkością służy nomogram składający się z dwóch części .Punkt M odpowiadający S0 = 33 m określa minimalny dopuszczalny odstęp pomiędzy jadącymi autobusami. Od­stęp ten jest dość mały, ponieważ drugi autobus jest hamo­wany z większym przyspieszeniem niż pierwszy. Jeżeli oba autobusy są hamowane z jednakową skutecznością, ich opóźnienia są identyczne, czyli współczynnik Z = 0, niezależnie od wielkości opóźnień obu pojazdów (linia Z = 0 jest przekątną nomogramu .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *