black car instrumental panel

WZROST EKONOMICZNOŚCI I MOCY

Rysunek  wykazuje zależność LOB węglowodorów od ich temperatury wrzenia. Wynika z niego, że w przypadku węglo­wodorów prostołańcuchowych, zarówno nasyconych jak i olefi- nowych, ich liczba oktanowa wyraźnie zmniejsza się, gdy liczba węgli w cząsteczkach tych związków wzrasta. I tak np.: różnica pomiędzy liczbą oktanową n-parafin C3 oraz C8 (propan i oktan) wynosi ponad 100. Węglowodory aromatyczne wykazują nato­miast wzrost liczby oktanowej ze wzrostem ich temperatury wrzenia.Wzrost ekonomiczności i mocy jednostkowej silnika można między innymi osiągnąć przez zwiększenie stopnia sprężania. Kry­terium ograniczającym stopień sprężania jest możliwość wystą­pienia detonacyjnego spalania paliwa. Detonacja zmniejsza moc i sprawność silnika oraz znacznie przyspiesza jego zużycie. W określonym typie silnika możliwość zwiększenia stopnia sprę­żania zależy już tylko od własności przeciwstukowych paliwa. Dlatego też własności przeciwstukowe, jako jedne z zasadniczo ważnych, określają przydatność paliwa do silnika o zapłonie iskrowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *