Mercedes-benz Emblem

WYKONANIE KOLUMN

Aparatura do chromatografii gazowej składa się z następujących elementów: kolumny wypełnionej absorbentem lub nośnikiem powleczonym warstwą odpowiedniej cieczy, urzą­dzenia do dozowania próbek oraz urządzenia do detekcji skład­ników. Kolumny wykonywane są z długich kapilarnych rurek umieszczonych w termostatowanej komorze, w której temperatu­rę można regulować w zakresie do 500° C.Jako wypełnienie kolumn absorpcyjnych stosuje się węgiel aktywny, żel krzemionkowy, tlenek glinu, sita molekularne. Wszy­stkie te wypełniacze mogą służyć do rozdzielenia węglowodorów C„Hm, C02, CO, N2 oraz 02. Jako nośniki w kolumnach do chro­matografii ciecz-gaz stosuje się ziemię okrzemkową, tlenek glinu oraz pewne gatunki cegły ogniotrwałej, np. chromosorb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *