white car with orange light

BADANA PRÓBKA

W chromatografii gazowej próbka badanej mieszaniny gazów lub par wprowadzana jest do prze­pływającego przez kolumnę gazu nośnego, który jest czynnikiem elucyjnym. W wycieku z kolumny otrzymuje się zawsze miesza­ninę gazu nośnego i aktualnie wymywanego składnika z kolum­ny.Mechanizm rozdziału mieszaniny gazu badanego z gazem nośnym w sposób poglądowy przedstawiono na rysunku . Do strumienia gazu nośnego przepływającego przez kolumnę kapilar­ną, której ścianki wewnętrzne są zwilżone sorbentem (cieczą roz­dzielającą), wprowadzona jest próbka badanego gazu. Ponieważ szybkość rozpuszczania poszczególnych komponentów mieszaniny w rozpuszczalniku jest różna, to jednego z komponentów przejdzie do rozpuszczalnika więcej, a więc zapoczątkowany zostanie roz­dział. W rezultacie procesu rozdziału przez detektor przepływać będą dwuskładnikowe mieszaniny poszczególnych komponentów z gazem nośnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *