ZAWORY DOTLENOWE

Zawory dolotowe z przesłonką o kącie opasania równym 120° ustawiono symetrycznie w stosunku do osi kanałów dolo­towych w głowicy. Uzyskano wzrost szybkości zawirowania mie­szanki od 150 obr/min do 4000 obr/min. Stwierdzono, że po za­stosowaniu przesłonek, przy pełnym obciążeniu silnika pogarsza się napełnienie i w rezultacie następuje spadek mocy w całym zakresie prędkości obrotowych we wszystkich komorach spala­nia. Zmniejszenie zużycia paliwa kosztem stosunkowo niewiel­kiego spadku mocy osiągnięto w przypadku komór o „opływo­wych” kształtach . Intensywniejsze zawirowanie ładunku powoduje konieczność opóźnienia kąta wyprzedzenia zapłonu, ponieważ dokładniejsze wymieszanie par paliwa i powietrza do­prowadziło do znacznego zwiększenia szybkości spalania. Opóź­niony zapłon wpływa na obniżenie szczytowej wartości tempera­tury spalania i podwyższenie temperatury spalin w przewodzie wylotowym, co sprzyja procesowi dopalania węglowodorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *