person driving car during daytime

W SILNIKACH WYSOKOPRĘŻNYCH

W silnikach wysokoprężnych kąt wyprzedzenia wtrysku pa­liwa również wywiera istotny wpływ na stężenie tlenków azotu. Spowodowane jest to tymi samymi czynnikami, co w silniku o  zapłonie iskrowym przy zasilaniu ubogimi mieszankami. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa na emisję składników tok­sycznych spalin silnika wysokoprężnego ilustruje rysunek [31]. Opóźnienie kąta wtrysku paliwa zmniejsza emisję tlenków azotu, ale powoduje nieznaczny wzrost emisji tlenku węgla oraz wy­wiera istotny wpływ na wzrost zadymienia spalin.W silnikach wysokoprężnych stosunek powietrza do paliwa w mieszance ma również duży wpływ na emisję toksycznych składników spalin. Zadymienie spalin bardzo szybko maleje, gdy zwiększa się współczynnik nadmiaru powietrza. Maksimum emi­sji NO oraz CO występuje również przy pełnej mocy (rys. 41), tzn. przy najbogatszych mieszankach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *