red Audi coupe

WPŁYW WARUNKÓW PRACY i KONSTRUKCJI SILNIKÓW

Przebieg efektywność tego procesu zależą głównie od: składu i jedno­rodności mieszanki, kąta zapłonu, zjawiska zanikania płomienia w przyściennej warstwie mieszanki, konstrukcji komory spala­nia, stopnia sprężania, faz rozrządu, stanu technicznego silnika oraz warunków pracy silnika. Poznanie charakteru wywieranego wpływu przez poszczególne z tych czynników na skład spalin jest konieczne do prawidłowego wyboru konstrukcji oraz warunków regulacji i eksploatacji silnika, a także do wyboru odpowiednich metod niszczenia toksycznych składników na zewnątrz silnika.W rozdziale  omówiono wpływ na skład spalin takich czyn­ników eksploatacyjnych jak: regulacja składu mieszanki, kąt wy­przedzenia zapłonu (wtrysku paliwa), prędkość obrotowa i ob­ciążenie silnika, a także wpływ konstrukcji wybranych elemen­tów i zespołów elementów silnika na skład spalin.Omawiane w tym rozdziale problemy zilustrowano częściowo na przykładzie wyników pomiarów dokonanych na doświadczal­nych silnikach produkcji krajowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *