black Ford Mustang GT

WZROST LICZBY OKTANOWEJ

Benzyny różnią się odpornością na spalanie detonacyine ’ Od­porność detonacyjna benzyny jest funkcją składu grupowego pastruktury chemicznej poszczególnych węglowodorów składowych. Ogólnie wzrost liczby oktanowej węglowodorów przy takiej samej liczbie węgli w cząsteczce następuje wg podanei ko­lejności: n-parafmowe, n-olefinowe, izoparafinowe i aromatycz­ne. Większa liczba oktanowa benzyn typu „premium” wynika głownie z większej zawartości węglowodorów aromatycznych. Własnosci fizykochemiczne benzyn w poszczególnych kraiach określane są przez odpowiednie normy przedmiotowe.Proces spalania w silnikach wysokoprężnych różni się od podobnego procesu zachodzącego w silnikach o zapłonie iskro konstrukcja silnika i odmienne warunki pracy. W silnikach wysokoprężnych stosowane są stopnie spręża­nia rzędu 14…20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *