gray audi coupe on gray asphalt road during daytime

MAKSYMALNE STĘŻENIE

Maksymalne stężenie tlenków azotu w spalinach silników gaźnikowych jak i wysokoprężnych występuje w zakresie naj­bardziej ekonomicznych warunków pracy silników, a następnie zmniejsza się, mimo wzrastającej ilości tlenu w mieszance. Świadczy to o decydującym wpływie temperatury płomienia na proces powstawania tlenków azotu. W zakresie warunków pracy silnika odpowiadających najwyższej sprawności, czas spalania ła­dunku jest najkrótszy i przy pozostałych jednakowych warun­kach temperatura spalania osiąga maksymalną wartość. Należy podkreślić, że w wielu przypadkach stwierdzany charakter zmian w stężeniu tlenków azotu trudno jest wyjaśnić jedynie przebie­giem zmian wartości średniej temperatury w komorze spalania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *