NAJWIĘKSZE MOŻLIWE OPÓŹNIENIE

Największe możliwe do uzyskania opóźnienie samochodu odpowiada oczywiście mniejszej z dwóch wartości—oa lub as* Zwykle wszystkie proste dla obu osi nanosi się na jeden wspólny wykres), co ułatwia ocenę zachowania się samochodu podczas hamowania. Przykładowo: opóźnienie hamowania as uzyskuje się na nawierzchni o współczynniku przyczepności u2, (ze względu na ograniczone warunki hamo­wania osi tylnej — punkt B, choć punkt A wyznaczający warunki hamowania dla osi przedniej umożliwiałby uzyskanie większego opóźnienia). W razie opóźnienia qb siły hamo­wania na  osiach wynoszą: PhB oraz Pac, a całkowita siła hamowania Ph = PhB + Phc jest mniejsza niż pozwalałby przyczepności dopuszczalna siła hamowania na osi przedniej, określona na wykresie punktem D.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *