red BMW vehicle parked at the road near the blue gate

ZASADNICZE METODY

Stwierdzono, że przy analizie spalin otrzy­manych po spaleniu ubogich mieszanek paliwowo-powietrznych w analizatorze na podczerwień zachodzi szybko w próbce gazu przemiana NO na NO2. Konieczna więc jest podwójna analiza, w przypadku gdy przemiana w analizowanej próbce zachodzi w jednym zbiorniku analizatora. Ponadto pomiary powinny być selektywne z uwagi na występowanie w spalinach CO2, O2, CO, SO2 i pary wodnej.Zasadnicze metody oznaczania tlenków azotu w spalinach stosowane obecnie są następujące: metoda chemiczna koloryme­tryczna Saltżmana, spektrometria masowa, absorpcja w obszarze nadfioletu — w analizatorze niedyspersyjnym, chomatografia ga­zowa, absorpcja w obszarze podczerwieni — w analizatorze nie­dyspersyjnym i chemiluminescencja.Metoda pierwsza jest metodą czasochłonną — analiza trwa 15 do 30 minut. Podczas analizy w nadfiolecie tlenek azotu należy przemienić w reaktorze na dwutlenek azotu przy udziale ozonu O3    wprowadzonego do komory analitycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *