white bmw m 3 coupe parked near body of water during daytime

UNIWERSALNY WYKRES

Uniwersalny wykres wskaźnika dynamicznego (uniwersalna charakterystyka dynamiczna) w odróżnieniu od zwykłego (zwykłej charakterystyki dynamicznej — patrz str. 91) obejmuje zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości wskaź­nika dynamicznego. Ponieważ wykres taki uwzględnia pełny zakres momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, umożliwia to porównanie charakterystyki dyna­micznej samochodu z charakterystyką jego silnika, a więc pozwala na ocenianie stopnia obciążenia silnika w określo­nych warunkach ruchu samochodu.leżeli przyjmuje się, że straty momentu obrotowego w ukła­dzie napędowym są stałe (załozenie Jantego)= (i _ vm)Mm = const, gdzie: Mt — moment strat w układzie napędowym, rjM — sprawność ™^hamczna układu napędowego podczas przekazywania maksymalnego momentu obrotowego silnika (Mm), wówczas siłę napędową określa zależność: Pk = (M, – M,); W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *