Mercedes-benz Emblem

DIAGNOSTYCZNA OCENA

Ponadto wiadomo, że stężenie składników toksycznych w spa­linach (szczególnie węglowodorów) zmienia się nawet w czasie jednego cyklu pracy. W rezultacie obserwuje się różnice w skła­dzie przepływających spalin mierzonych w różnych przekrojach przewodu wylotowego .Reprezentatywną próbkę spalin dla określonych warunków pracy silnika można uzyskać stosując w układzie wylotowym zbiornik do mieszania spalin lub w silniku wielocylindrowym po­bierając próbkę za tłumikiem wydechu.Poboru próbek spalin z układu wylotowego silnika dokonuje się za pomocą sondy wspawanej w przewód wylotowy. Konstruk­cję sondy i sposób jej ustawienia w przewodzie przedstawiono. Do diagnostycznej oceny toksyczności spalin sil­nika zabudowanego w pojeździe próbki spalin pobiera się specjal­ną sondą wprowadzoną do rury pojazdu na głębokość 700… …800 mm. Sondy należy wykonywać z materiału nie reagującego ze składnikami spalin, jak również nie powodującego katalicznego dopalania spalin. Wykonuje się je najczęściej z rurek ze stali kwasoodpornej, unika się wówczas ich korozji i częściowo zapo­biega zmianie w składzie pobieranych spalin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *