red bmw m 3 coupe parked in front of white building

NAJCZĘSTSZE ZUŻYCIE PALIWA

Najczęściej zużycie paliwa przez silnik samo­chodu określa się w litrach na 100 km przebiegu, przy czym wyznaczyć je można z zależności: Q = (‘P‘ O + k • V )     • ge/2700 Vm• Y [litrów/km], gdzie: V «= / + w — współczyn­nik oporów drogi (toczenia i wzniesienia), G — całkowity ciężar samochodu [kG], k = 0,0048 • Cx * F — współczynnik oporu powietrza, V – szybkość jazdy [km/godz], ge – jed­nostkowe zużycie paliwa przez silnik [G/KM • godz], rjm — sprawność mechaniczna układu napędowego oraz y – ciężar właściwy paliwa [kG/litr].Podana zależność pozwala na wyznaczanie zużycia paliwa zależnie od szybkości jazdy, jeżeli znane jest odpowiadające jej jednostkowe zużycie paliwa przez silnik, które określić można z jego charakterystyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *