white bmw m 3 coupe

OLBRZYMIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Problem polega na olbrzymiej odpowiedzialności, której ludzkość musi podołać, jeśli pragnie zachować swój gatunek. Człowiek musi racjonalnie, w oparciu o zdobytą wiedzę o przy­rodzie i zjawiskach w niej zachodzących, zmodyfikować stosunki sił i struktury czynników naturalnych. Skoro już naturalna rów­nowaga została naruszona, to współczesny człowiek musi stale czuwać nad nią. Jeśli wprowadza do użytku nowe substancje toksyczne, to jednocześnie musi znaleźć na nie antidotum. Człowiek wobec groźby powolnego umierania wreszcie zro­zumiał, że problem ochrony biologicznej równowagi w przyrodzie wymaga podjęcia wspólnej walki o czyste powietrze, wodę i gle­bę. Na arenie międzynarodowej problem ten został uznany za jeden z najważniejszych z chwilą ogłoszenia w dniu 26 maja 1969 roku, na forum ONZ przez U Thanta, sławnego raportu „Czło­wiek i jego środowisko”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *