black mercedes benz steering wheel

PROCES WYTWARZANIA SADZY

Procesowi wytwarzania sadzy można zapobiegać poprzez ha­mujące oddziaływanie na procesy przedpłomieniowe, np. przez dodatki metaloorganiczne lub przez doskonalenie stopnia jedno­rodności mieszanki. Behrnes [4] uważa, że proces wytwarzania sadzy zależy od stabilności procesu spalania. Wiadomo, ze pewne dodatki do paliw wpływają hamująco na proces powstawania sadzy. Również mechanizm zjawiska spalania stukowego i two­rzenia sadzy jest analogiczny. Wiadomo, że wartość stałej reakcji procesu wytwarzania sadzy warunkuje przebieg procesu spalania. Stwierdzono, że szereg dodatków antydetonacyjnych powoduje znaczne obniżenie zawartości sadzy w spalinach. Istotne znaczenie w procesie powstawania tlenku węgla i węgla wywiera struktura węglowodorów wchodzących w skład paliwa. Skłonność węglowodorów aromatycznych do wydzielania sadzy (tabl. 23) jest 6;2…15,7 razy większa niż węglowodorów olefinowych i 16,2…31,8 razy większa od węglowodorów parafi­nowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *