Stylish automobile with glowing headlights on parking

ŁĄCZNY OPÓR

Wzniesienie określa się często w procentach oznaczając tg a = w % a wówczas opór wzniesienia jest równy Pw= W‘G.Kiedy wzniesienie jest strome (60.. .80%) trze­ba stosować wzór do­kładny. Opór drogi jest to suma oporu toczenia i oporu wzniesienia, a więc   łączny opór powodowany przez drogę. Ponieważ opór toczenia jest proporcjonalny do obciążenia normalnego do drogi, podczas pokonywania wzniesienia opór toczenia jest proporcjonalny do składowej normalnej ciężaru samo­chodu, czyli wynosi Pt = / •; G • cos a.Opór powietrza (Pp) jest wynikiem przezwyciężania przez czołową powierzchnię poruszającego się pojazdu oporu ośrodka gazowego (powietrza). Opór powietrza jest wprost proporcjonalny do powierzchni czołowej samochodu F [m8] (rzutu obrysu pojazdu na płaszczyznę prostopadłą do po­dłużnej osi samochodu .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *