vehicle taillight

TESTY BADAWCZE POJAZDÓW

Ocenę toksyczności silników samochodowych na podstawie testów badawczych przeprowadza się zwykle w celu:sprawdzenia ilości wydzielanych składników toksycznych i po­równania ich wartości z dopuszczalnymi wymaganiami nor­my,zbadania wpływu konstrukcji i parametrów pracy silnika, na właściwości toksyczne silnika.Badania pojazdów przeprowadza się na specjalnych stanowi­skach, tzw. hamowniach podwoziowych. Pojazd wprowadzany jest kołami napędowymi na rolki hamowni . Obciążenie hamulca dynamometrycznego jest tak dobrane, aby przy maksy­malnej (według cyklu) szybkości samochodu podciśnienie w prze­wodzie dolotowym podczas pracy na hamowni i przy jeździe na płaskiej drodze o dobrej nawierzchni było jednakowe. Na wale napędowym stanowiska montowane są dodatkowe masy zastęp­cze o momentach bezwładności równych momentowi bezwład­ności pojazdu. Dodatkowe masy są niezbędne, gdyż w czasie jazdy testowej ma być odtworzony rzeczywisty przypadek ruchu pojazdu w warunkach nie ustalonych — przyspieszanie i hamo­wanie, a w tych warunkach bezwładność pojazdu wpływa istot­nie na pracę silnika i tym samym na emisję składników toksycz­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *