black mercedes benz c class on road during daytime

REAKCJA UTLENIANIA

Reakcja utleniania może powodować powstawanie nadtlen­ków tj. względnie trwałych, aktywnych, pośrednich produktów utleniania, które ulegają rozpadowi, wskutek czego powstaje formaldehyd.Aktywne, pośrednie produkty utleniania od czasu do czasu ulegają rozpadowi i wówczas pojawiają się swobodne rodniki, za­początkowujące nowe gałęzie łańcucha. Proces ten po dalszych zderzeniach przybiera charakter lawinowy. Prawdopodobieństwo powstawania rodników w trakcie utleniania formaldehydu zwięk­sza się wraz ze wzrostem temperatury procesu. W trakcie utlenia­nia formaldehydu powstają aktywne rodniki inicjujące rozpad na – tlenków oraz CO. Końcowy okres rozwoju reakcji ma charakter wybuchowy — zakończony samozapłonem paliwa. Czynnikiem kontrolującym reakcję przestaje być wówczas kinetyka chemicz­na— staje się nim dyfuzja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *