gray Mazda car

SYGNAŁ ALARMOWY

Pierwszym sygnałem alarmowym o szkodliwości spalin mo­toryzacyjnych było zjawisko smogu i fakt pogorszenia się stanu zdrowia ludności w stanie Kalifornia. Ustalono, że w specyficz­nych warunkach klimatycznych w tym rejonie zjawiska te mają istotny związek ze spalinami motoryzacyjnymi. Pierwsze przepisy prawne ograniczające dopuszczalne stęże­nie składników toksycznych w spalinach wydalanych z silników do atmosfery opracowano w USA na podstawie doświadczeń ka­lifornijskich w 1959 roku. Od 1969 r. również liczne kraje euro­pejskie wprowadziły przepisy dotyczące ograniczenia toksycz­ności spalin. Konsekwentne przestrzeganie ustalonych przepisów zmusiło producentów samochodów do wprowadzenia istotnych zmian w konstrukcji silników, w efekcie których doprowadzono do obniżenia poziomu emisji podstawowych toksyn spalin w około 70%. Mimo to nadal spaliny motoryzacyjne stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców dużych miast.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *