silver Audi sedan

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI

Aby umożliwić określanie oddzielnie wpływu oporu toczenia i     oporu wzniesienia, wykres uzupełnia się wykresem za­leżności Da = F = / + w(III ćwiartka).Jeżeli zamiast przybliżonego równania stosuje się wzór dokładny, (tj. Dx = / cos a + sin a albo oznaczając przez w = tg a czyli po przekształceniu D\ = (f + w)fV 1 + w8, to na wykresie zamiast zbioru prostych równoległych, nachy­lonych do osi Dx pod kątem 45° (linie przerywane), otrzymuje się krzywe (linie ciągle). Z wykresu odczytać można szyb­kość jazdy w każdych warunkach obciążenia i rodzaju drogi, np. na wzniesieniu w = 6% i / = 5% samochód z ładunkiem Gu = 1075 kG (A = 0,25) rozwija prędkość V = 36 km/godz na biegu III, a pokonując wzniesienie 15% przy / = 0,02 zładunkiem Gu = 2150kG(A = 0,5) porusza się z prędkością V  = 19 km/godz na biegu II; natomiast samochód prze­ciążony ponad nominalną ładowność do Gu = 10 050 kG (A = 1,5) w takich samych warunkach drogowych porusza się z prędkością zaledwie V = 12 km/godz, i to na biegu I.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *