black mercedes benz c class on road during daytime

SILNIKI CIEPLNE

W krajach socjalistycznych poświęca się również dużo uwagi temu zagadnieniu. W 1972 roku w ra­mach współpracy RWPG powołano Radę do Spraw Ochrony i Kształtowania Środowiska. Polskie inicjatywy i osiągnięcia w działaniu na rzecz ochrony środowiska są duże i znane na świecie, choćby inicjatywa tworzenia rezerwatów przyrody. W XX wieku doszło nowe groźne źródło zanieczyszczania atmosfery — silniki cieplne. Intensywny rozwój motoryzacji na świecie po drugiej wojnie światowej spowodował poważne w skutkach zanieczyszczenia powietrza spalinami, szczególnie groźne w środowiskach miejskich, przemysłowych oraz wzdłuż przelotowych tras komunikacyjnych. Motoryzacja spełnia obec­nie istotną rolę w kształtowaniu warunków zdrowotnych dużych miast i osiedli. Niebezpieczeństwo grożące ze strony spalin sil­nikowych jest tym większe, że szkodliwe ich składniki wydalane są bezpośrednio do atmosfery w miejscach przebywania ludzi, na obszarach zamieszkałych, gdzie warunki naturalnej wymiany powietrza są ograniczone gęstą zabudową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *