blue BMW coupe parked on the road during daytime

ZASTĘPCZY CYKL JAZDY

Test CVS-C, którego zastępczy cykl jezdny przedstawia ry­sunek , realizowany jest w ciągu 23 minut, odpowiada śred­niemu przebiegowi pojazdu na drodze 12 km w ruchu miejskim. Przed rozpoczęciem badań, pojazd przez 12 godzin przechowy­wany jest w pomieszczeniu o temperaturze 21 °C. W czasie ba­dań stała część spalin rozcieńczonych powietrzem metodą CVS gromadzona jest w zbiornikach.W Stanach Zjednoczonych od 1975 roku będzie obowiązywał nowo opracowany test CVS-CH, znacznie bardziej złożony niż kalifornijski.W zakres badań według testu CVS-CH wchodzą badania zgodne z testem CVS-C, a następnie po 10-minutowym okresie wyłączenia silnika ponownie odtwarzana jest część cyklu o cza­sie trwania równym 505 s. Rozcieńczone spaliny gromadzone są w trzech zbiornikach: w pierwszym część spalin wydzielona w czasie 505 sekund od chwili uruchomienia zimnego silnika, w drugim — następna objętość gazów wydzielona w czasie 864 s, w trzecim zbiorniku stała część gazów wydzielona w ciągu pierw­szych 505 s od chwili uruchomienia gorącego silnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *