red bmw m 3 coupe parked in front of white building

PORÓWNYWANIE WŁASNOŚCI

Aby umożliwić porównywanie własności ruchowych różnych samochodów, wprowadzono pojęcie jednostkowego nad­miaru siły napędowej, tzw. wskaźnika dynamicznego D, przypadającego na 1 kG całkowitego ciężaru samochodu: p = /pk __ pp)lG, gdzie: Pk – czynna siła napędowa na kołach samochodu [kG], Pp — opór powietrza [kG] oraz G — całkowity ciężar samochodu [kG]. Wykres wskaźnika dynamicznego sporządza się dokładnie w taki sam sposób, jak wykres nadmiaru siły napędowej.Rzędne wykresu mogą być podane w ułamkach lub w pro­centach . Wskaźnik dynamiczny określić można bezpośrednio, na podstawie parametrów charakterystyki zewnętrznej silnika i wielkości konstrukcyjnych samochodu: D = MS‘ h • łs  G-K• V*/0, gdzie: Ms – mo­ment obrotowy silnika [mkO], ib – przełożenie skrzynki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *