black bmw m 3 on road during daytime

DZIAŁANIE HAMULCÓW SAMOCHODU

Charakterystykę działania mechanizmów hamulcowych kół jezdnych samochodu dobiera się przeważnie w tatfi sposób, że stosunek sił ha­mujących, uzyskiwanych na kołach przedniej osi i na kołach tylnej osi, jest stały (PhJPhi = K = const).Przeważnie, zwłaszcza w samochodach osobowych, współ­czynnik K = 1, zatem Phl = Ph2, a więc siły hamowania tylnej i przedniej osi są jednakowe Phi = Pha == y * czyli na wykresie o współrzędnych siła — opóźnienie hamo­wania odpowiada im jedna wspólna prosta . Wykres hamowania służy do oceny zachowania się samo­chodu podczas hamowania w znanych warunkach drogo­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *