black bmw m 3 coupe parked in garage

NADMIAR SIŁY NAPĘDOWEJ

Nadmiar siły napędowej Pk — Pp = Pt + Pn + Pb określa więc bezpośrednio wielkość oporów, jakie samochód może pokonać podczas jazdy w „terenie”. Dlatego też własności ruchowe samochodu charakteryzuje się za pomocą wykresu nadmiaru siły napędowej, sporządzając krzywe (Pk — Pp) dla poszczególnych biegów. Krzywą nadmiaru siły napędowej można obliczyć lub wy­znaczyć graficznie wykreślając najpierw krzywą oporów powietrza Pp poniżej osi odciętych, a następnie odmierzając od niej „w górę“ poszczególne wartości siły napędowej Pk (rys. 23-286). Wykres nadmiaru siły napędowej pozwala na szybkie określenie zachowania się samochodu podczas jazdy. Opory drogowe (Pt oraz Pw) oraz opór bezwładności (Pb) nie zależą bowiem od prędkości ruchu i jako proste równoległe do osi odciętych dają się łatwo nanieść na wykres .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *