vehicle taillight

WYKRES WSKAŹNIKA DYNAMICZNEGO

Wykres wskaźnika dynamicznego (charakterystyka dynami­czna) jest najdogodniejszą formą graficznego przedstawienia własności ruchowych samochodu, ponieważ umożliwia szyb­kie i łatwe porównywanie własności różnych samochodow. Opory powietrza (Pp) zależą od wykonania nadwozia: jego kształtu (Cx) i rozmiarów (powierzchnia czołowa F), dzięki czemu dla danego pojazdu przebieg krzywej oporów po­wietrza Pp jest zawsze stały i jednoznacznie określony . Dopiero nadwyżka siły napędowej pozostała po po­konaniu oporów powietrza może być wykorzystywana na po­konanie innych oporów ruchu, czyli oporów drogi, które zależą od rodzaju nawierzchni (Pt) i wzniesienia (Pu>) lub oporów bezwładności (Pb) pokonywanych podczas rozpędzama  samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *