black mercedes benz c class on road during daytime

OMAWIANA SYTUACJA

Przedstawiając omawianą sytuację na wykresie ruchu obu samochodów ) dobrano najbardziej niekorzystny przypadek, kiedy pojazdy poruszając się z niezmienionymi prędkościami nieuchronnie zderzają się w punkcie C, po upływie okresu czasu łs. Ponieważ pierwszeństwo przejazdu ma pojazd Bf aby go przepuścić kierowca pojazdu\A po­winien bezwzględnie zmniejszyć szybkość jazdy. Dostrze­gając grożące zderzenie kierowca pojazdu A zaczyna go hamować dopiero po upływie okresu czasu łlt będącego sumą czasu reakcji kierowcy i czasu potrzebnego na urucho­mienie hamulców.Od chwili spostrzeżenia pojazdu B do rozpoczęcia hamowa­nia pojazd A przejeżdża drogę St (w czasie ft).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *